Elektr bilan boshqariladigan transport vositalari-gibrid avtomobillar